رییس دانشگاه شریف

محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موفقیت‌های این دانشگاه در جهان و کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل این موفقیت در سطح ملی و بین‌المللی پایه‌گذاری دقیق، منظم و مرتب است.

وی افزود: در این دانشگاه از زمان افتتاح تاکنون تلاش شد تا اعتمادبه‌نفس در جوانان ایجاد شود، لذا مبنای کار این دانشگاه تربیت جوانان برای حل مشکلات و مسائل کشور بود.

فتوحی با بیان اینکه تلاش و همت دانشگاه صنعتی شریف این است تا جوانان اثربخشی اجتماعی را در جامعه داشته باشند، تصریح کرد: این هدف‌گذاری باعث ایجاد اعتمادبه‌نفس لازم در جوانان شده و تلاش و همت آن‌ها برای انجام فعالیت‌ها و اقداماتی در راستای حل معضلات کشور هدایت‌شده است.

وی تأکید کرد: دانشگاه در برهه‌ای از زمان صرفاً رسالتش تربیت نیروی انسانی در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد و تحویل آن‌ها به جامعه بود، اما امروز علاوه بر این باید دانشگاه‌ها به سمت رسالت جدیدی رهنمون شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: این رسالت جدید دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی برای برخورداری از توانایی و مهارت کافی در راستای کارآفرین بودن در جامعه است.

وی بیان کرد: داشتن توان کارآفرینی موجب می‌شود هم خود شخص اشتغال لازم را داشته باشد و هم اثرگذاری بیشتری را در صورت جذب در جایی داشته باشد.

فتوحی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر امر آموزش باید به سمت پژوهش، فناوری و کارآفرینی هم بپردازند تا خروجی‌های آن‌ها اثربخشی بیشتری در کشور داشته باشند.لینک منبع

مطلب دانشگاه‌ها به پژوهش و کارآفرینی توجه ویژه داشته باشند در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :دانشگاه‌ها به پژوهش و کارآفرینی توجه ویژه داشته باشند
http://mofidestan.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87/