خبرگزاری مهر: محققان متوجه شده اند عملکرد ژن های انسان در فضا مانند آتش بازی است و در این محیط هزاران ژن روشن و خاموش می شوند.

آتش بازی ژن های انسان در فضا!

به نقل از ایندپندنت، اکنون بیش از یک سال از بازگشت اسکات کلی فضانورد بازنشسته به زمین می گذرد. او ۳۴۰ روز در ایستگاه بین المللی فضایی زندگی کرد.

پس از گذشته ماه ها محققان تلاشهای خود را برای درک تاثیر سفرفضایی در بدن او در مقایسه با بدن برادر دو قلویش بیشتر کردند. مارک کلی برادر او در مدت زمان این سفر در زمین زندگی می کرد.

نتایج اولیه نشان داد بدن انسان نسبت به محیط فضایی واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر عملکرد ژن های فرد مانند آتش بازی است و هزاران ژن خاموش و روشن می شوند.

محققان مشغول بررسی نمونه هایی بودند که سال گذشته از دو برابر دریافت کردند. این اطلاعات نشان داد سفر فضایی به افزایش متیلاسیون یا فرایند خاموش و روشن شدن ژن ها منجر می شود.

نتایج نهایی این تحقیق در ۲۰۱۸ منتشر می شود.لینک منبع

مطلب آتش بازی ژن های انسان در فضا! در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :آتش بازی ژن های انسان در فضا!
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7/